Naše operácie

Zdieľať

Kde a aké projekty realizujeme

MAGNA už dvadsať rokov poskytujú zdravotnú pomoc obyvateľom, ktorých život alebo zdravie je ohrozené, na Slovensku alebo v zahraničí.

MAGNA tímy zabezpečujú zdravotnú pomoc (konzultácie s lekárom, nemocničnú a nutričnú starostlivosť, očkovanie, chirurgické zákroky, pôrodnú starostlivosť a starostlivosť o novorodencov a mentálne zdravie) a materiálnu pomoc (lieky, strava, prístrešie a pod.). V prípadoch, keď je to nutné, taktiež staviame zdravotnícke zariadenia.

Naše zdravotnícke projekty pomáhajú okamžite i dlhodobo, niektoré liečebné programy trvajú desaťročia.

Naše operácie

Hlavné operácie, ktoré realizujeme

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia