Financie a reporty

Zdieľať

Finančná zodpovednosť a transparentnosť

Pokiaľ ide o získavanie a míňanie finančných prostriedkov, uplatňujeme rovnaké zásady transparentnosti a zodpovednosti, ktorými sa riadi celá naša práca.

Každý rok naše kontrolované finančné výkazy poskytujú prehľad o práci MAGNA. Naša správa o činnosti poskytuje podrobnosti o našich aktivitách a výdavkoch v každej krajine a odráža hlavné výzvy, ktorým sme v priebehu roka čelili. Vďaka našim finančným správam a našim správam o činnosti zistite viac o tom, odkiaľ pochádzajú naše peniaze a ako sa používajú vaše dary.

Finančné správy

MAGNA reaguje na svetové humanitárne krízy efektívnym využitím prostriedkov.

V roku 2022 boli náklady na sociálne programy MAGNA 5 157 197 € (98,1%). Náklady na darcovstvo, manažment a administratívu organizácie dosiahli 98 281 € (1,9 %).

Udržujeme si aj rezervu, ktorá nám umožňuje okamžite reagovať na krízy. Využívanie prostriedkov je prísne kontrolované a auditované finančné správy sú verejne dostupné.

V roku 2022 vďaka podpore vyše 100 tisíc individuálnych darov zo Slovenska a pomoci od dlhodobých inštitucionálnych partnerov, naše tímy realizovali aktivity prebiehajúcich projektov, otvorili misie v nových krajinách a zároveň reagovali na niekoľko núdzových situácií, a to najmä na africkom kontinente a Ukrajine.

Naše tímy aj vďaka vám poskytli život zachraňujúcu starostlivosť tisíckam pacientov v 8 krajinách sveta.

Finančná správa 2022

Výročné správy

MAGNA Slovensko zverejňuje každý rok výročnú správu, v ktorej podrobne popisuje svoju humanitárnu zdravotnícku činnosť, ktorú sme vykonali – kde sme pracovali, aké výzvy sme museli riešiť a aké rozdiely nám naši priaznivci pomohli urobiť v životoch ľudí, ktorí sa stali zraniteľnými v dôsledku konfliktov, chorôb a prírodných zdrojov. katastrofy a vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti.

Globálne čísla 2022

Celosvetové príjmy MAGNA v roku 2022 dosiahli 6 705 119 €. Aj vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2022 dosiahol podiel súkromných darov 54%. V roku 2022 sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil objem súkromných príjmov pre organizáciu MAGNA. Vyšší príjem súkromných darov v roku 2022 súvisel s reakciou verejnosti na vojnu na Ukrajine spojenou s dôverou v projekty MAGNA a mnohí súkromní darcovia, ako aj spoločnosti a nadácie sa rozhodli pomôcť práve prostredníctvom projektov MAGNA obetaim vojny na Ukrajine.

V roku 2021 poskytovala MAGNA zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 8 krajinách sveta a vynaložila 5 157 197€ (97%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 154 705€ (3%).

Aktivity v číslach za rok 2021

320 000 ambulantných lekárskych konzultácíí

22 800 liečených podvýživených detí

3 500 liečených detí v programe HIV/AIDS

5 200 liečených obetí sexuálneho násilia

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia