Pridajte sa k našim tímom

MAGNA závisí od odhodlania, obetavosti a tvrdej práce tých, ktorí sa podieľajú na výsledkoch projektov, v teréne aj v kancelárii. Či už ste odborník na zdravotníctvo, financie, logistiku alebo akúkoľvek inú oblasť, budete súčasťou našej spoločnej misie. Tu sa môžete uchádzať buď o konkrétnu inzerovanú pozíciu, alebo o vstup do našej medzinárodnej databázy humanitárnych pracovníkov.

Naše naliehavé potreby v teréne

Vzhľadom na aktuálne potreby s cieľom posilniť naše tímy v teréne prijímame najmä logistických pracovníkov, koordinátorov zdravotných aktivít a koordinátorov financií a ľudských zdrojov. Staňte sa súčasťou nášej medzinárodnej databázy terénnych pracovníkov.

Okamžité ponuky

Aktuálne voľné lokalizované pozície pre konkrétne misie.

Medical Coordinator | DR Congo

Under the supervision of Head of the Mission and in collaboration with the health advisor based at HQ, you are in charge of designing, planning, implementing, adapting and monitoring health activities.

Base: Kinshasa, DR Congo
Start: Asap

APPLY >>

Log and Supply Coordinator | DR Congo

The Logistics and Supply Coordinator defines and implements supplying and logistics strategies for the areas of intervention.

Base: Kinshasa, DR Congo
Start: Asap

APPLY >>

Finance and HR Coordinator | DR Congo

The Financial / HR Coordinator is accountable for the sound financial, accounting and budgetary management of the mission as well as the management of human resources and the administrative and legal records.

Base: Kinshasa, DR Congo
Start: Asap

APPLY >>

Naše záväzky týkajúce sa správania

Integrita našej organizácie je podporovaná dobrým správaním každého jednotlivého zamestnanca na akomkoľvek mieste s plným rešpektom voči komunitám, ktorým pomáhame. Pre nás to znamená netolerovať žiadne správanie našich zamestnancov, ktoré zneužíva zraniteľnosť iných alebo zamestnancov, ktorí využívajú svoju pozíciu na osobný zisk. Netolerujeme žiadne fyzické alebo psychické týranie jednotlivcov, sexuálne obťažovanie, sexuálne vzťahy s maloletými alebo akékoľvek správanie, ktoré nerešpektuje ľudskú dôstojnosť.

MAGNA podporuje pracovné prostredie bez obťažovania a zneužívania. Sme jednoznačne zaviazaní bojovať proti zneužívaniu a posilňovať mechanizmy a postupy na jeho predchádzanie a riešenie.

Práca v teréne

Vzhľadom na aktuálne potreby s cieľom posilniť naše tímy v teréne prijímame najmä logistických pracovníkov, koordinátorov zdravotných aktivít a koordinátorov financií a ľudských zdrojov.

Nájdite si pozíciu

MAGNA hľadá kvalifikovaných medicínskych a nemedicíndśkych odborníkov, vrátane koordinátorov, pre prácu v našich terénnych projektoch.

Kariéra a benefity

Uprednostnení budú kandidáti, ktorí sa zaviažú k dlhodobej kariére v oblasti humanitárnej pomoci.

Urgentne hľadáme koordinátorov medicínskych aktivít

Pre vysoký dopyt v teréne hľadáme odborníkov na zdravie.

Práca v centrále

Niektorí ľudia pracujú v centrále MAGNA na podpore našich humanitárnych zdravotníckych programoch vo svete. Aktuálne voľné pozície nájdete tu.

Fundraiser/ka

Prispieva k navyšovaniu finnačných prostriedkov získaných os súkromých darcov, zabezpečuje komunikáciu s darcami a partnermi, je súčasťou kreatívnych a výnimočných kamapni MAGNA na Slovensku

Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: ihneď

PRIHLÁSTE SA  >>

Health Advisor

S/he ensures the quality of the programmes as well as the respect for the medical ethics and MAGNA humanitarian principles in the missions, through technical supervision, follow-up and advice.

Base: worldwide
Start: asap

APPLY >>

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia